Използваме „бисквитки“ - те Ви позволяват да извлечете най-много от нашия сайт. Ако продължите, без да промените настройките си, Вие се съгласявате да получавате „бисквитки“ от сайта на ИКЕА България.
Добре дошли в ИКЕА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА IKEA FAMILYНастоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Хаус Маркет България” ЕАД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на „Хаус Маркет България” ЕАД „IKEA FAMILY” (“Програмата”), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА IKEA FAMILY1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА - УПОТРЕБА


1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, притежава телефонен номер към български мобилен оператор и е навършило 18 години.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Хаус Маркет България” ЕАД.
  
1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

1.4. Клиентска карта може да се получи в магазин ИКЕА или в ИКЕА Център за поръчки.

1.5. Картата трябва да бъде активирана в срок от три месеца след първата картова транзакция (покупка). След изтичане на тримесечния период, ако картата все още не е активирана, тя ще бъде анулирана и сумата от всички събрани точки ще бъде изтрита. Активирането може да се извърши на терминали в магазин ИКЕА (София) или ИКЕА Център за поръчка и на интернет адрес www.IKEA.bg/family

Участниците в програмата, които са направили първата си транзакция без активирана карта преди 1 юни 2017 г., трябва да активират своята карта в срок от 3 месеца, считан от следващата им транзакция. След тримесечния период, ако картата все още не е активирана, тя ще бъде анулирана и сумата от всички събрани точки ще бъде анулирана.

По време на процеса на активиране на картата през интернет или на терминалите в магазина желаещите да участват следва да въведат свой мобилен номер (към български мобилен оператор), на който ще получат уникален код, с който регистрацията може да бъде завършена. При некоректно попълнен, непълен, грешен номер или номер, който е зает с предишна регистрация, „Хаус Маркет България” ЕАД си запазва правото да анулира IKEA FAMILY картата и всички привилегии по нея, в това число натрупаните точки.

1.6. Регистриране в Програмата може да се извърши онлайн на уебсайта www.IKEA.bg/family. При следващо посещение в магазин/център за поръчки участникът следва да вземе своята карта пластика от сътрудник и да я активира на терминал IKEA FAMILY.

1.7. Регистриране в Програмата може да се извърши чрез ИКЕА Онлайн магазин. При завършване на първата поръчка участникът ще получи номер на E-карта, който може да ползва само за онлайн пазаруване. При следващо посещение в магазин/ център за поръчки участникът трябва да вземе своята карта пластика от сътрудник и да я активира на терминал IKEA FAMILY. След активирането новата карта пластика ще бъде валидна както за онлайн така и за пазаруване в магазин.

1.8. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.9. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и участие в Програмата са данните в полетата означени със звездичка (*).

1.10. Участниците в Програмата имат право да използват картите си в магазинната мрежа на „Хаус Маркет България” ЕАД в България.

1.11. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от всички привилегии на Програмата, като за целта задължително представят активирана карта пластика при покупка на стоки на касите в магазин ИКЕА в България или в онлайн магазина. „Хаус Маркет България” ЕАД си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта.


2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, ОБМЕНЯНЕ


  2.1. Участниците в Програмата получават 5 точки за всеки 1 (един) лев, реално заплатен за продукти в магазин ИКЕА София, ИКЕА Ресторант и Кафе, ИКЕА Бистро и ИКЕА Магазин за шведска храна, ИКЕА Онлайн магазин, ИКЕА Център за поръчки. Точките могат да се обменят за получаване на отстъпка от цената при покупка на продукти от магазин ИКЕА, ИКЕА Магазин за шведска храна, както и на продукти, налични в ИКЕА Център за поръчки към момента на закупуване, по смисъла на следващата т. 2.2. Когато участник е направил покупка на продукти и тяхната цена не е кръгло число (например 10,39 лева), за целите на получаване на точки сумата се закръглява нагоре. Не се получават точки по Програмата при заплащане на услуги, както и при закупуване на продукти посредством издавани от „Хаус Маркет България” ЕАД промоционални ваучери, ваучери за отстъпка или ваучери, издадени при замяна и/или връщане на продукти и всякакви други ваучери; не се получават точки при заплащане на стоки с Ваучер за подарък ИКЕА.

2.2. Отстъпките, които могат да се получават срещу точки, са посочени на интернет сайта www.IKEA.bg/family или в магазин ИКЕА. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с пари.

2.3. Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на „Хаус Маркет България” ЕАД за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по Програмата, начислените точки при покупката се анулират.

2.4. За да може да получи отстъпка от цената при покупка на продукт/и участникът следва да закупи продукт/и на стойност по-висока от стойността на желаната отстъпка (напр. за получаване на отстъпка от 20 лева закупуваните продукти следва да са на стойност по-голяма от 20 лева). Отстъпката не може да се комбинира с каквито и да е ваучери и не може да се използва за услуги, продукти от ИКЕА Ресторант, ИКЕА Бистро и не се прилага при поръчки на стоки в ИКЕА Център за поръчки или Бургас. Отстъпката не се предоставя автоматично, а по изрично поискване на участника и при задължително представяне на активирана пластика карта IKEA FAMILY.

2.5. Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на „Хаус Маркет България” ЕАД за връщане на закупени стоки) даден продукт, закупен чрез отстъпка по Програмата, и ако/когато следва да му се възстанови цената на продукта, „Хаус Маркет България” ЕАД възстановява на участника само реално заплатената от него сума за съответния продукт и съответния пропорционален брой точки, съответстващи на отстъпката получена за върнатия продукт.

2.5.1. Когато участник е използвал отстъпка по Програмата при покупка на повече от един продукт на една транзакция (с един фискален бон/фактура) отстъпката се разпределя пропорционално върху цената на всички закупени стоки спрямо общата им цена (напр. ако цената на един от продуктите представлява 20% от общата цена на всички продукти, то за този продукт се получава 20% от общата стойност на отстъпката).

2.6. При всяка обмяна на точки за отстъпка съответният брой точки се изважда от общия брой налични точки на участника.

2.7. „Хаус Маркет България” ЕАД има право да променя стойността и броя на отстъпките, които участват в Програмата. Валидният и актуален списък с отстъпки е винаги само този публикуван на интернет адреса www.IKEA.bg/family.

2.8. Продуктите, участващи в специални оферти на Програмата важат до изчерпване на количествата.

2.9. Натрупването на точки, обменянето на точки (съответно, получаването на отстъпка срещу точки), както и получаване на специални оферти, се извършва само след като участникът представи активирана карта пластика на касите в магазин ИКЕА или ИКЕА Център за поръчки, в момента на покупката. При пазаруване онлайн участникът следва да въведе номера на активирана карта пластика IKEA FAMILY.

2.10. Клиентската карта и Програмата са валидни само за магазините на „Хаус Маркет България” ЕАД в България.

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ


3.1. "Хаус Маркет България” ЕАД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в Програмата и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на Програмата.

3.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който Програмата е валидна. "Хаус Маркет България” ЕАД има право да определя срока на Програмата по свое усмотрение.

3.3. "Хаус Маркет България” ЕАД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, в т.ч. системата за калкулация на точки, броя получавани точки при закупуване на продукти, вида и броя на отстъпките, които участват в Програмата, броя точки необходим за получаване на даден продукт/отстъпка, както и да прекрати Програмата без предизвестие. Всяка промяна на Общите условия, както и прекратяването на Програмата ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адреса www.IKEA.bg/family и/или по друг подходящ начин по преценка на „Хаус Маркет България” ЕАД.

3.4. "Хаус Маркет България” ЕАД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Програмата е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на "Хаус Маркет България” ЕАД да участват в Програмата и/или да закупуват продукти от магазините на "Хаус Маркет България” ЕАД.

3.5. Ако получени точки не бъдат обменени в срок от 24 месеца, "Хаус Маркет България” ЕАД има право да анулира тези точки без предизвестие. След изтичането на този период точките няма да могат да бъдат използвани.

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


  4.1. Клиентската карта може да бъде безплатно заменена в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на "Хаус Маркет България” ЕАД. Събраните точки автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта само след като участникът в Програмата сам активира новата карта на терминал IKEA FAMILY или онлайн на адрес www.IKEA.bg/family.

4.2. Участниците следва незабавно да уведомят "Хаус Маркет България” ЕАД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване. "Хаус Маркет България” ЕАД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

4.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.IKEA.bg/family. "Хаус Маркет България” ЕАД не носи отговорност, ако към определен момент има разминаваме между условия посочени на други информационни носители и тези на интернет адреса www.IKEA.bg/family.

5.ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Участниците в Програмата декларират, че са запознати и съгласни със следното:

5.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Хаус Маркет България” ЕАД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена последствие.

5.3. „Хаус Маркет България” ЕАД е регистриран администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че „Хаус Маркет България” ЕАД може да обработва предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на„Хаус Маркет България” ЕАД, за продукти/отстъпки, които могат да се получат срещу събрани точки и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни от Програмата за посочените цели, „Хаус Маркет България” ЕАД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Хаус Маркет България” ЕАД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

5.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Хаус Маркет България” ЕАД на контактите посочени в края на тези Общи условия.

5.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „Хаус Маркет България” ЕАД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти, включително от партньори на „Хаус Маркет България” ЕАД, на имейл cs.sofia@ikea.bg.

5.6. Участниците в Програмата имат право да коригират или променят личните си данни на интернет адреса www.IKEA.bg/family.

5.7. Имате право да поискате регистрацията ви в Програмата да бъде заличена, заедно с предоставените от вас лични данни, на посочените по-долу контакти.Контакти за връзка с „Хаус Маркет България” ЕАД:
Е-mail: cs.sofia@ikea.bg
Телефон: 0800 45 800
Адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 216.

Общите условия са последно актуализирани на 16 февруари 2018 г.

The present General terms (“General Terms”) govern the relations between “House Market Bulgaria” EAD and the consumers in regard to the program for loyal clients of “House Market Bulgaria” EAD – „IKEA FAMILY” (“Program”), the issuing of a customer card, exercising the rights over it and other related issues.
With the registration in the Program you confirm that you have read, understood and agree to the General terms.

TERMS OF THE IKEA FAMILY PROGRAM


1. ISSUING OF CUSTOMER CARD - USAGE


1.1. Any individual who has a permanent address in the Republic of Bulgaria, a Bulgarian mobile telephone number and is at least 18 years old can be a participant in the Program.

1.2. Every customer card is and remains property of “House Market Bulgaria” EAD.

1.3. The customer card is strictly personal and the assignment to other parties is forbidden. Each participant can have only one card.

1.4. The customer card can be obtained at IKEA store or at a Pick up Point.

1.5. The IKEA FAMILY card must be activated within three months, after the first card transaction (purchase). After the three-month period, if the card is still not activated, it will be canceled and the sum of all collected points will be deleted. The card activation, which requires members’ personal data entry, must be completed at IKEA Family terminal in the store, at Pick up Point or at the following internet address www.IKEA.bg/family;

Members of the program that have made their first transaction without an activated card before the 1st of June 2017, the card must be activated within three months from their next transaction. After the three-month period, if the card is still not activated, it will be cancelled and the sum of all collected points will be deleted.

During the process of card activation online or at the store terminals the persons who wish to participate shall enter their mobile number (to a Bulgarian mobile provider) –that mobile number shall receive a unique code with which the registration can be completed. If the number is incorrect, incomplete, wrong or used for previous registration, "House Market Bulgaria" EAD shall have the right to invalidate the IKEA FAMILY card and the privileges it provides, including all accumulated points.

1.6. Registration onlinecan be done at ikea.bg/family. Upon visiting the store the member shall obtain plastic IKEA FAMILY card and activate it.

1.7. Registration can be done also through IKEA online store. After the completion of the first online order the member will get E-CARD number valid for online shopping only. Upon visiting the store the member shall take plastic IKEA FAMILY card and activate it. After the activation the new activated plastic card shall be valid for both for online and in-store shopping.

1.8. Customer cards are issued free of charge.

1.9. Upon registration in the Program the participants agree to voluntarily give out personal data as required by the registration form. Mandatory for filling in and participation in the Program are the details in the fields marked with asterisk (*).

1.10. The participants in the Program have the right to use their cards in the company store network of „House Market Bulgaria” EAD in Bulgaria.

1.11. The customer card is not a credit card and financial transactions cannot be performed with it. The participant can enjoy the privileges of the Program as for the purpose they shall present their activated plastic card upon payment at the cash desks of the IKEA store in Bulgaria or IKEA online store. “House Market Bulgaria” EAD reserves the right to require to see a personal ID card in order to verify the name of the card holder.2. COLLECTION OF POINTS, REDEMPTION


  2.1. The participant in the Program gains 5 points for every one lev (BGN 1) - paid effectively for products at the IKEA store, IKEA Restaurant, IKEA Bistro and IKEA Swedish Food Market, IKEA Online store, IKEA Pick up point Varna. The points can be redeemed for discount of the price upon purchasing of products from the IKEA store, IKEA Swedish Food Market, as well as from IKEA Pick up point Varna nad Burgas for products, available for immediate takeaway, under the meaning of the following 2.2. When the participant has made a purchase and the price of the products is not a round number (e.g. BGN 10,39), for the purpose of receiving points the amount shall be rounded up. No points shall be gained under the Program when purchasing services, as well as when purchasing products with promotional vouchers issued by “House Market Bulgaria” EAD, discount vouchers or vouchers issued upon exchange and/or return of products and any other vouchers. No points are gained when an IKEA Gift Card is used as a means of payment.

2.2. The discounts that could be obtained against points are described at the internet address www.IKEA.bg/family or in the IKEA store. The participants do not have the right to exchange partially or fully the points collected for money.

2.3. In case а participant returns (under the law, the respective guarantee and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) a particular product, for which he has gained points under the Program, the points gained by the purchase shall be invalidated.

2.4. In order to be able to receive discount of the price upon purchase of product/s the participant should purchase product/s with value higher than the value of the desired discount (e.g. for receiving of BGN 20 discount the products being purchased should be of value greater than BGN 20). The discount cannot be combined with any vouchers and cannot be used for services, for purchase of goods from IKEA Restaurant, IKEA Bistro, and cannot be applied in case of order of goods at IKEA Pick up Point Varna. The discount is not automatically granted, but upon explicit request by the participant and presenting the activated plastic IKEA Family card is required.

2.5. In case а participant returns (and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) particular product, purchased through discount under the Program, and if/when the price of the product should be reimbursed “House Market Bulgaria” EAD reimburses to the participant only the effectively paid amount for the respective product and the respective proportional number of points corresponding to the discount received for the returned product.

2.5.1. When a participant has used the discount under the Program upon purchase of more than one product in one transaction (with one receipt/invoice) the discount is proportionally allocated over the price of all purchased products in comparison to their total value (e.g. if the price of one of the products represents 20% of the total products’ price then for this product is received 20% of the total value of the discount).

2.6. Every time a participant redeems points for discount, an equal number of points are removed from his balance of available points.

2.7. “House Market Bulgaria” EAD has the right to change the discounts that participate in the Program in terms of value and type. The valid and up-to-date list of discounts is the one available at the internet address www.IKEA.bg/family.

2.8. The products that participate in the special offers of the Program are valid while stocks last.

2.9. The collection of points, the redemption of points (respectively the receiving of discount against points), as well as benefits from special offers shall be performed after the participant presents the activated IKEA FAMILY plastic card at the cash-desk at IKEA store upon payment. Upon online shopping the number of activated IKEA FAMILY plastic card is required.

2.10. The customer card and the Program are valid only in the stores of “House Market Bulgaria” EAD in Bulgaria.

3. TERMINATION


3.1. "House Market Bulgaria" EAD reserves the right to unilaterally terminate at any time, without notice, the present contract with a participant in the Program and/or to forbid any use of the card in case of breaching/non-observing of the terms of the Program.

3.2. The customer card grants the respective privileges to the participants only during the period of time the Program is valid for. "House Market Bulgaria" EAD reserves the right to define this period at its sole discretion.

3.3. "House Market Bulgaria" EAD has the right to unilaterally amend any term of the General Terms and the conditions for the use of customer cards at any time, including the method of calculating points, the number of points awarded when purchasing products, the type and number discounts in the Program, the points that are required for redeeming a product/discount as well as to terminate the Program without preliminary notice. The participants shall be notified at any such amendment as well as termination of the Program at the website www.IKEA.bg/family and/or by another appropriate way upon the discretion of "House Market Bulgaria" EAD.

3.4. If for any reason "House Market Bulgaria" EAD shall amend a part or all of the terms of the Program or terminate the Program, the participant does not reserve the right for any claims towards the company since he admits by the present that this is a privilegeprogram granted at the company’s sole discretion and by no means obliges the clients of "House Market Bulgaria" EAD to participate in the IKEA Family program and/or to purchase products from the stores of "House Market Bulgaria" EAD.

3.5. If points collected are not redeemed within 24 months, "House Market Bulgaria" EAD reserves the right to nullify the points collected without any notice. After the expiration of this term the points shall not be usable.


4. GENERAL PROVISIONS

4.1. The card can be replaced free of charge in case of loss, theft or destruction at any store of the "House Market Bulgaria" EAD network. The points collected shall be automatically transferred to the newly issued customer card only if the member activates the new card at IKEA FAMILY terminal or online at www.IKEA.bg/family.

4.2. The participants should immediately inform "House Market Bulgaria" EAD in case of loss or theft of the customer card in order for the card to be locked. "House Market Bulgaria" EAD is not liable in case of untimely notification of loss or theft.

4.3. The valid and up-to-date General Terms are always only those published on the internet address www.IKEA.bg/family. "House Market Bulgaria" EAD is not liable in case at any given time there are discrepancies between the conditions pointed in other informational carriers and the ones on the internet address www.IKEA.bg/family.


5. PERSONAL DATA


5.1. The participants in the Program acknowledge that they are aware and agree with the following:

5.2. By accepting the General Terms you agree that “House Market Bulgaria” EAD and its employees, depending on their duties, have access to part or all of the information filled during your registration in the Program or given subsequently.

5.3. “House Market Bulgaria” EAD is a registered administrator of personal data under the Bulgarian legislation and ensures the protection of such data according to the Personal Data Protection Act and the related sub-legislative normative acts. By accepting the General Terms you agree that “House Market Bulgaria” EAD can process the personal data provided during the registration in the Program and subsequently for the following purposes: technical handling of the Program and its database; contacting you; estimation of the effectiveness of our services; advertising campaigns, marketing and market researches, price policy; sending promotional offers and materials, information about products of “House Market Bulgaria” EAD and products/discounts that could be redeemed against points and other similar information through post and/or SMS and/or e-mail; direct marketing. By accepting the General Terms you agree that when it comes to processing your personal data from the Program, for the purposes described, “House Market Bulgaria” EAD can also provide such data to third parties which “House Market Bulgaria” EAD cooperates with, works with or has other relations related to its activities.

5.4. On the grounds of art. 34a of the Personal Data Protection Act you could object to the use of your personal data, its disclosure to third parties and their use for the specified purposes. You have the right to object to the use of your personal data for the purposes of direct marketing by sending written notice to “House Market Bulgaria” EAD to the contacts specified at the end of these General Terms.

5.5. At any given time you could unsubscribe from receiving information for products/discounts and promotions of “House Market Bulgaria” EAD as well as from receiving other advertising materials and offers, including those of partners of “House Market Bulgaria” EAD, by e-mailing cs.sofia@ikea.bg.

5.6.The participants in the Program are entitled to correct or modify their personal data at the internet address www.IKEA.bg/family.

5.7.You have the right to request the deletion of your registration in the Program, along with the personal data you have provided, at the contacts specified below.Contacting “House Market Bulgaria” EAD:
Е-mail: cs.sofia@ikea.bg
Phone: 0800 45 800
Address: Sofia, 216 Okolovrasten pat Str

The General Terms were last updated on February 16th, 2018

Разплащателни методи: