Използваме „бисквитки“ - те Ви позволяват да извлечете най-много от нашия сайт. Ако продължите, без да промените настройките си, Вие се съгласявате да получавате „бисквитки“ от сайта на ИКЕА България.
Добре дошли в ИКЕА

Гаранции ИКЕА


Общи условия за всички гаранции

Kакво покрива гаранцията? Обхватът на гаранцията е описан до всеки артикул по-долу.

Срок и териториален обхват на гаранцията
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен до съответния артикул по-долу.

Гаранцията важи от датата на закупуване на продукта и е приложима в рамките на България.

Какво ще предприеме ИКЕА?
ИКЕА („Хаус Маркет България” АД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин ИКЕА ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи ИКЕА („Хаус Маркет България” АД) поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от ИКЕА („Хаус Маркет България” АД). Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на ИКЕА („Хаус Маркет България” АД). Ако съответният артикул вече не се предлага, магазин ИКЕА ще осигури подходящ заместител. ИКЕА („Хаус Маркет България” АД) определя подходящия заместител по собствена преценка.

Условия на гаранциите
Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка.

Изключения
Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

Инструкции за поддръжка
За да се възползвате от гаранцията, е необходимо да следвате инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка ще намерите в магазин ИКЕА („Хаус Маркет България” АД).

Общи права:
Гаранциите на ИКЕА ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права.
Закупените от магазин ИКЕА продукти имат 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба съгласно чл. 105 и следващите от Закон за защита на потребителите. За упражняване на правата си по законовата гаранция и предявяване на рекламация следва да представите съответната касова бележка и/или фактура в сектор Замяна и връщане в магазин ИКЕА.

Сервизно обслужване:
Свържете се с магазин ИКЕА. Адреса и телефонния номер ще откриете в каталога или на www.IKEA.bg. Запазете касовата бележка като удостоверение за покупката. То е условие за валидност на гаранцията. Повече информация ще намерите в брошурите КАЧЕСТВО ВСЕКИ ДЕН в магазина.

Добре е да знаете, че:
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен до съответния артикул по-долу. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка.

Електроуреди
IKEA 365+ Ножове
IKEA 365+ Тенджери и тигани
SENSUELL Готварски съдове
TROVÄRDIG Tигани SENIOR Тенджери и тигани
VARDAGEN Tенджери

BEKANT и GALANT Бюра и системи за съхранение Продукти за баня
Смесители MARKUS Офис столове
VOLMAR Офис столове PAX/KOMPLEMENT Гардероби и вътрешни органайзери
Дивани и кресла LANGFJALL Офис столове

 Кухненска система METOD Матраци

     
 

Разплащателни методи: