Използваме „бисквитки“ - те Ви позволяват да извлечете най-много от нашия сайт.
Добре дошли в ИКЕА
Домът означава много
Манифест

Човек може да обиколи целия свят, само за да открие, че всичко, което търси е у дома. Наистина, домът е много повече от стени и мебели. Домът е чувство, усещане за света и за себе си: щастие, спомен, обич, красота, вдъховение. Тук можеш да си свободен по твоя начин. И колкото и да е тясно, винаги ще се намери място за още един приятел около масата.
У дома животът може всичко, но не и да чака. Затова направете място за всички онези малки неща, които носят смисъл. 

Разплащателни методи: