Нова регистрация

Създайте профил, за да се възползвате от всички функции на сайта.

captcha

Въведете символите от изображението.
Ако не разчитате символите, заредете ново изображение

Нови условия и правила за поверителност на www.ikea.bg и онлайн магазин

Съгласно разпоредби на Общия регламент за защита на личните данни 679/2016 ЕС ние се нуждаем от Вашето съгласие, за да стане процесът на онлайн пазаруване в www.ikea.bg още по-лесен и да Ви предоставим допълнителни услуги.

Молим, да приемете новите условия за ползване и ни дадете съгласието си за следните цели за събиране на личните Ви данни. Ще трябва също така да актуализирате данните си.

Съгласие за предоставяне на лични данни

* Вие можете да посочите кои средства за комуникация да използваме за изпращане на информационнни или промоционални материали от меню „Моята информация“ и в полето " Редактиране ".

В съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2016 ЕС, за всички горепосочени цели за събиране на личните Ви данни, можете, в зависимост от случая, да упражнявате Вашите права, посочени в член 1г) на условията и правила за поверителност на www.ikea.bg и онлайн магазин, чрез личния си профил от меню „Моята информация“ и в полето " Редактиране ", чрез електронна кореспонденция на имейл dpo@ikea.bg, или на cs.ecommerce@ikea.bg, При всички случаи, ако оспорвате правилното използване на данните Ви, моля да се свържете с нас, за да ви дадем необходимите разяснения. Във всички случаи, ако продължавате да смятате, че Вашите данни не се използват законосъобразно, имате право да подадете жалба до компетентните надзорни органи. За България това е Комисията за защита на личните данни.

Разплащателни методи: