Използваме „бисквитки“ - те Ви позволяват да извлечете най-много от нашия сайт.
Добре дошли в ИКЕА

За хората и околната среда

Отговорност отвъд обзавеждането за дома
Визията на ИКЕА е да направим всеки ден по-добър за хората.
Това означава да дадем всичко от себе си, за да спомогнем за изграждането на един свят, в който се грижим по-добре за околната среда, за природните ресурси и един за друг. Осъзнаваме, че това непрестанно усъвършенстване е безкраен процес и че понякога и
ние сме част от проблема. Но полагаме много усилия, за да станем
и част от неговото разрешаване.                                                                                        
    
    Памук от по-устойчиви източници
  Превключихме изцяло на LED 

   
За по-устойчив живот у дома
  Ресурси
  За хората и обществото

Превключихме изцяло на LED
Превключихме изцяло на LED

Разплащателни методи: