Добре дошли в ИКЕА

Фондацията на ИКЕА

ФОНДАЦИЯ IKEA

По-добри възможности за всяко дете


Независимо от обстоятелствата всяко дете заслужава място, което да нарече свой дом; живот, изпълнен с обич и грижа; достъп до качествено образование и устойчив семеен доход. Фондацията на ИКЕА подкрепя програми, които се провеждат от големи международни организации като УНИЦЕФ и Clinton Health Access Initiative – за да помогне на деца и подрастващи от най-бедните общности да създадат по-добро бъдеще за самите тях и за техните семейства. Програмите, които Фондацията на ИКЕА финансира до днешна дата имат за цел да помогнат на 100 милиона деца до края на 2015 година.

Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА за повече информация.

3

ПРИМЕРА КАК ФОНДАЦИЯ ИКЕА ПОМАГА НА ДЕЦАТА ПО СВЕТА

Вдъхваме сила на жените да повярват в себе си
ИКЕА окуражава жените и момичетата до повярват в себе си – чрез образование, обучение на различни занаяти, подобряване на здравеопазването или чрез осигуряване на заеми за стартиране на малък собствен бизнес – така ние подобряваме детското здравеопазване, образованието и възможностите за по-добро бъдеще. Фондацията на ИКЕА финансира програми, целящи да еманципират и дадат достъп до образование на жените, за да могат те сами да осигурят по-добър живот за себе си и семействата си. Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА, за да научите повече за програмите за жени и момичета от уязвими социални групи.

По-добър живот за децата бежанци
Всяка година милиони деца са принудени да напуснат домовете си поради природни бедствия или конфликти. Фондацията на ИКЕА подкрепя Агенцията за бежанците на Обединените Нации (UN Refugee Agency) с 76 милиона евро за осигуряване на подслон, грижа и образование за семейства бежанци от Етиопия, Судан и Бангладеш. Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА, за да разберете как се изгражда временен дом за бежанските семейства.

Предотвратяване на детския труд
От 2000 година насам в световен мащаб ИКЕА е дарила 80 милиона евро на УНИЦЕФ и организацията Save the Children за борба с първопричините за детския труд в Индия и Пакистан. Нашите програми вече са помогнали на 12 милиона деца да получат достъп до по-добро образование и по-добра закрила от необходимостта да работят, и непрекъснато разширяват обхвата си, за да достигнем до още повече деца в нужда. Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА за повече информация относно това как организациите съвместяват усилията си за предотвратяване на детския труд.

ДОСТАВЧИЦИ

Изграждаме устойчиви отношения


Ние искаме всички хора по света да се чувстват удовлетворени с продуктите, които предлагаме, затова й влагаме много усилия, за да изградим устойчиви взаимоотношения с нашите доставчици. Това са общо около 600 000 човека, работещи за компании, които директно доставят стоки за ИКЕА по света и ние искаме да сме сигурни, че всички те получават справедливо отношение. Ето защо, през 2000 година въведохме IWAY, кодексът на поведение на ИКЕА, задължителен за всички наши доставчици. Те получават пълната подкрепа на ИКЕА, необходима да запознаят своите служители и подизпълнители с кодекса IWAY.

Стандартът IWAY е кодекс на поведение, въведен от ИКЕА, който играе важна роля за позитивното развитие на икономиката и търговията. Той поставя минимални изисквания, свързани с опазването на околната среда, социалното влияние и работните условия.

Наши представители посещават регулярно доставчиците на ИКЕА и техни поддоставчици, за да проверят стриктното спазване на стандарта IWAY. Около 80 одитори от ИКЕА, както и независими представители извършват постоянни проверки – предварително обявени или внезапни, за да гарантират добра практика за развитие на устойчивата визия на ИКЕА.

Изискванията на стандарт IWAY са:

  • - Абсолютна забрана на детски труд
  • - Абсолютна забрана на насилничество или експлоатация
  • - Абсолютна забрана на дискриминация
  • - Свобода на принадлежност към групи и сдружения
  • - Осигуряване на минимално заплащане по закон и компенсация за извънредни часове
  • - Осигуряване на сигурна и здравословна работна среда, предотвратяване замърсяването на въздуха, почвата и водата както и целенасочена дейност за намаляване консумацията на енергия

Свалете стандарт IWAY във формат PDF

Изграждане на партньорство със социални предприемачи


Фондация ИКЕА обяви сключването на ново партньорство, осигуряващо възможности за работа и предприемачество на 1 милион непривилегировани жени в Индия. Инициативата се осъществява съвместно с Програмата за развитие на ООН (ПРООН), консултантската компания Xyntéo и Фондацията за Развитието на Индия, с подкрепата на Министерството на финансите на Индия.

„Вярваме, че жените могат да бъдат основен катализатор за промяна в живота на техните деца и на обществото като цяло. Разкривайки нови възможности за жените, ние можем да подобрим детското здраве, обучение и бъдеще – а това е добро за всеки в Индия.“, заяви Пер Хегенес, изпълнителен директор на фондация ИКЕА.

Програмата си поставя три основни цели – да окаже положително въздействие върху живота и прехраната на жените чрез обучения и развитие на трудови и предприемачески умения; да изпробва и установи нов модел на публично-частно партньорство, който отговаря на стремежите и нуждите на жените и на конкретните нужди на частния сектор; да създаде последователност между образование, формиране на умения, работа и кариерно развитие.

Не просто обикновено килимче


Килимът TÅNUM е чудесен пример за това как можем да съвместим две от основните ни страсти – да намалим отпадъците и да създадем по-добър живот всеки ден. TÅNUM е направен изцяло ръчно от остатъчните материали при производството на нашия текстил и спално бельо, ето защо всеки един килим е уникален. Освен това той е едно от традиционните изделия, които внасят уют в шведските домове повече от 150 години. Идеята за продукта идва от младия шведски дизайнер, Ерик Бертел, чието желание било да преосмисли малкото килимче за коридора по нов начин. Но, големите идеи не спират дотук, а правят още една крачка напред. Производството на килимите TÅNUM е не само отговорен начин за превръщане на отпадъците в ресурс; те са плод на труда на изкусни майстори от Бангладеш. По този начин осигуряваме на жените от уязвими социални групи работа и стабилен доход.

Сътрудничество с WWF целящо да подобри живота на фермерите отглеждащи памук


IKEA и WWF работят успешно проблемите на заедно по проблемите свързани с отглеждането на памук от повече от десетилетие. Като резултат приблизително 125,000 фермери от Индия, Пакистан, Китай и Турция започват да прилагат по-устойчиви методи при отглеждането на памук. Като използват по-малко химически торове и повече натурални алтернативи на пестицидите, малки фермерства могат да ограничат разходите, като междувременно запазват качеството на реколтата каквото е било досега. А парите, които се спестяват, може да се инвестират в водо-спестяващи напоителни системи или може би в образованието на техните деца. Посетете сайта на WWF, за да научите повече за нашето партньорство.


ПО-СВЕТЪЛ ЖИВОТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

Подобряване на условията в бежански лагери


Всяка година служителите на ИКЕА и нейните клиенти по света, обединяват усилия в помощ на две кампании, които целят да предоставят по-добри условия на живот на хората с по-малко късмет от нас. Кампаниите събират средства за УНИЦЕФ, Save the Children и Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН).

Кампанията на ИКЕА „По-светъл живот за бежанците“ стартира през 2014 г., а през 2015 г. е нейният финален етап. Част от постигнатите резултати досега >>

Над 284 000 бежанци и местни хора от Етиопия и Йордан живеят по-сигурно през нощта, благодарение на осигурените над 56 000 соларни фенера и инсталирането на 720 соларни улични лампи.

В Бангладеш са били изградени 22 фабрики за биогаз, позволявайки 15% от човешките отпадъци да бъдат преработени, генерирайки зелено гориво за готвене.

Над 37 000 бежански деца са били записани в начално училище в Бангладеш, Чад и Етиопия, получавайки възможността да продължат своето обучение. В допълнение над 74 учители са били обучени в тези държави.

„С милионите хора по света, които са принудени да се преселват днес, глобалният контекст на нашата работа е по-голямо предизвикателство от когато и да било,“ заявява Антонио Гутиерес, главен комисар по бежанците. „Откриването на иновативни начини за подпомагане на бежанци е от огромно значение. Чистата енергия, която имаме възможност да осигурим с помощта на Фондация ИКЕА, е практично решение, променящо качеството на живот на много хора,“ допълва той.

В момента има 19.5 милиона бежанци по света, половината от които са деца. Докато войната и преследванията са основен мотив, каращ хората да бягат, ВКБООН е сериозно загрижена за промените в климата и други сходни причини за миграция, включващи природни бедствия като суша, наводнения и недостиг на природни ресурси.

Научете повече


ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

ОБЩЕСТВО

РЕСУРСИ И
ОКОЛНА СРЕДА

Разплащателни методи: