Използваме „бисквитки“ - те Ви позволяват да извлечете най-много от нашия сайт.
Добре дошли в ИКЕА
ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДАУстойчив живот у дома  |  Ресурси  |  За хората и обществото

ЗА ХОРАТА И ОБЩЕСТВОТО

Хората преди всичко

 
За хората и обществото: 
Човешки права  |  Доставчици  |  Фондация IKEA  |  Кампании с добра кауза  

Човешки права

Всеки заслужава по-добър живот всеки ден


Нашата философия „да направим всеки ден по-добър за повече хора“ ангажира нашите сътрудници, клиенти, доставчици и общности, където те живеят. Уважение на човешките права, базирано на конвенцията на Обединените Нации върху Бизнеса и Човешките права, е част от нашата цялостна работа и е включена в кодекса на поведение към нашите доставчици, който се нарича IWAY стандарт. Свалете IWAY стандарт в PDF версия 

В ИКЕА вярваме в хората
И правим всичко по силите си, за да осигурим равни възможности и да защитаваме човешките права. Всеки сътрудник може да разчита на справедливо и безпристрастно отношение, както и еднакви възможности, независимо от етническата, религиозната, половата принадлежност, физическата способност, сексуалната ориентация или възраст. Научете повече в секция Работа в ИКЕА


Нашият ангажимент към децата идва от сърцето
Когато става дума за нашите продукти и магазини, се стараем да мислим от гледна точка на детето. Искаме продуктите на ИКЕА да насърчават тяхното развитие, а магазините ни да се превърнат в зони за игра, точно както у дома. Работим в сътрудничество с експерти по детско развитие, за да изучим и разберем нуждите на децата и различните етапи, през които те минават. 

Къде отиват даренията в България?
  Стриктна забрана на детския труд
Ние вярваме, че децата имат право на защита от експлоатация, малтретиране и изоставяне. Ето защо, ние в ИКЕА не само отричаме детския труд, но и работим активно, за да защитим децата и да го премахнем. Нашият кодекс на поведение относно детския труд, официално представен през 2000 година, е разработен съвместно с организацията Save the Children под надзора на Международната трудова организация - International Labor Organization (ILO) и УНИЦЕФ.
  Как се раждат дългосрочни решения
Превенцията и премахването на детския труд е голямо предизвикателство, с което можем да се справим, само когато открием първопричините и подходим холистично. Ето защо Фондацията на ИКЕА подкрепя програмите в защита на детските права, които се организират от УНИЦЕФ и фондацията Save the Children в 25 000 села в различни щати на Индия и Пакистан; целта е да достигнем до общо 15 милиона деца до края на 2017 година. Посетете сайта на фондацията на ИКЕА за повече информация

За хората и обществото:  Човешки права  |  Доставчици  |  Фондация IKEA  |  Кампании с добра кауза  
ФОНДАЦИЯ IKEA 
По-добри възможности за всяко дете

Независимо от обстоятелствата всяко дете заслужава място, което да нарече свой дом; живот, изпълнен с обич и грижа; достъп до качествено образование и устойчив семеен доход. Фондацията на ИКЕА подкрепя програми, които се  провеждат от големи международни организации като УНИЦЕФ и Clinton Health Access Initiative – за да помогне на деца и подрастващи от най-бедните общности да създадат по-добро бъдеще за самите тях и за техните семейства. Програмите, които Фондацията на ИКЕА финансира до днешна дата имат за цел да помогнат на 100 милиона деца до края на 2015 година.  
Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА за повече информация.
 

3

ПРИМЕРА КАК ФОНДАЦИЯ ИКЕА ПОМАГА НА ДЕЦАТА
 ПО СВЕТА  
 
 
 

 
Вдъхваме сила на жените да повярват в себе си
ИКЕА окуражава жените и момичетата до повярват в себе си – чрез образование, обучение на различни занаяти, подобряване на здравеопазването или чрез осигуряване на заеми за стартиране на малък собствен бизнес – така ние подобряваме детското здравеопазване, образованието и възможностите за по-добро бъдеще. Фондацията на ИКЕА финансира програми, целящи да еманципират и дадат достъп до образование на жените, за да могат те сами да осигурят по-добър живот за себе си и семействата си.Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА, за да научите повече за програмите за жени и момичета от уязвими социални групи
 
По-добър живот за децата бежанци 
Всяка година милиони деца са принудени да напуснат домовете си поради природни бедствия или конфликти. Фондацията на ИКЕА подкрепя Агенцията за бежанците на Обединените Нации (UN Refugee Agency) с 76 милиона евро за осигуряване на подслон, грижа и образование за семейства бежанци от Етиопия, Судан и Бангладеш. Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА, за да разберете как се изгражда временен дом за бежанските семейства.
 
Предотвратяване на детския труд 
От 2000 година насам в световен мащаб ИКЕА е дарила 80 милиона евро на УНИЦЕФ и организацията Save the Children за борба с първопричините за детския труд в Индия и Пакистан. Нашите програми вече са помогнали на 12 милиона деца да получат достъп до по-добро образование и по-добра закрила от необходимостта да работят, и непрекъснато разширяват обхвата си, за да достигнем до още повече деца в нужда. Посетете сайта на Фондацията на ИКЕА за повече информация относно това как организациите съвместяват усилията си за предотвратяване на детския труд.

За хората и обществото:  Човешки права  |  Доставчици  |  Фондация IKEA  |  Кампании с добра кауза  
ДОСТАВЧИЦИ

Изграждаме устойчиви отношения

Ние искаме всички хора по света да се чувстват удовлетворени с продуктите, които предлагаме, затова й влагаме много усилия, за да изградим устойчиви взаимоотношения с нашите доставчици. Това са общо около 600 000 човека, работещи за компании, които директно доставят стоки за ИКЕА по света и ние искаме да сме сигурни, че всички те получават справедливо отношение.  Ето защо, през 2000 година въведохме IWAY, кодексът на поведение на ИКЕА, задължителен за всички наши доставчици. Те получават пълната подкрепа на ИКЕА, необходима да запознаят своите служители и подизпълнители с кодекса IWAY. 
 
Стандартът IWAY е кодекс на поведение, въведен от ИКЕА, който играе важна роля за позитивното развитие на икономиката и търговията. Той поставя минимални изисквания, свързани с опазването на околната среда, социалното влияние и работните условия. 

Наши представители посещават регулярно доставчиците на ИКЕА и техни поддоставчици, за да проверят стриктното спазване на стандарта IWAY. Около 80 одитори от ИКЕА, както и независими представители извършват постоянни проверки – предварително обявени или внезапни, за да гарантират добра практика за развитие на устойчивата визия на ИКЕА.
 


 

 
  Изискванията на стандарт IWAY са:
- Абсолютна забрана на детски труд 
- Абсолютна забрана на насилничество или експлоатация
- Абсолютна забрана на дискриминация
- Свобода на принадлежност към групи и сдружения 
- Осигуряване на минимално заплащане по закон и компенсация за извънредни часове
- Осигуряване на сигурна и здравословна работна среда,  предотвратяване замърсяването на въздуха, почвата и водата както и целенасочена дейност за намаляване консумацията на енергия
Свалете стандарт IWAY във формат PDF

Изграждане на партньорство със социални предприемачи

Фондация ИКЕА обяви сключването на ново партньорство, осигуряващо възможности за работа и предприемачество на 1 милион непривилегировани жени в Индия. Инициативата се осъществява съвместно с Програмата за развитие на ООН (ПРООН), консултантската компания Xyntéo и Фондацията за Развитието на Индия, с подкрепата на Министерството на финансите на Индия. 

„Вярваме, че жените могат да бъдат основен катализатор за промяна в живота на техните деца и на обществото като цяло. Разкривайки нови възможности за жените, ние можем да подобрим детското здраве, обучение и бъдеще – а това е добро за всеки в Индия.“, заяви Пер Хегенес, изпълнителен директор на фондация ИКЕА. 

Програмата си поставя три основни цели – да окаже положително въздействие върху живота и прехраната на жените чрез обучения и развитие на трудови и предприемачески умения; да изпробва и установи нов модел на публично-частно партньорство, който отговаря на стремежите и нуждите на жените и на конкретните нужди на частния сектор; да създаде последователност между образование, формиране на умения, работа и кариерно развитие.
 

 
Не просто обикновено килимче

Килимът TÅNUM е чудесен пример за това как можем да съвместим две от основните ни страсти – да намалим отпадъците и да създадем по-добър живот всеки ден. TÅNUM е направен изцяло ръчно от остатъчните материали при производството на нашия текстил и спално бельо, ето защо всеки един килим е уникален. Освен това той е едно от традиционните изделия, които внасят уют в шведските домове повече от 150 години. Идеята за продукта идва от младия шведски дизайнер, Ерик Бертел, чието желание било да преосмисли малкото килимче за коридора по нов начин. Но, големите идеи не спират дотук, а правят още една крачка напред. Производството на килимите TÅNUM е не само отговорен начин за превръщане на отпадъците в ресурс; те са плод на труда на изкусни майстори от Бангладеш. По  този начин осигуряваме на жените от уязвими социални групи работа и стабилен доход. Гледайте видео с пълната история на килимчето TÅNUM.


Сътрудничество с WWF целящо да подобри живота на фермерите отглеждащи памук

IKEA и WWF работят успешно проблемите на заедно по проблемите свързани с отглеждането на памук от повече от десетилетие. Като резултат приблизително 125,000 фермери от Индия, Пакистан, Китай и Турция започват да прилагат по-устойчиви методи при отглеждането на памук. Като използват по-малко химически торове и повече натурални алтернативи на пестицидите, малки фермерства могат да ограничат разходите, като междувременно запазват качеството на реколтата каквото е било досега. А парите, които се спестяват, може да се инвестират в водо-спестяващи напоителни системи или може би в образованието на техните деца. Посетете сайта на WWF, за да научите повече за нашето партньорство

ИНТЕРЕС МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА И:
 
РЕСУРСИ

Позитивна промяна в действие 


Научете повече за начините на ИКЕА за снабдяване с материали, които отговарят на философията за устойчиво развитие и допринасят за енергийната ефективност. Към раздел Ресурси .
   
  УСТОЙЧИВ ЖИВОТ У ДОМА

Големите малки крачки


Вижте как нашите иновативни смесителите за вода и индукционни котлони ви помагат да пестите не само вода и енергия у дома, но и пари. Към раздел Устойчив живот у дома 

Разплащателни методи: