Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Виртуална разходка в ИКЕА“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Виртуална разходка в ИКЕА“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Виртуална разходка в ИКЕА“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата https://www.ikea.bg/virtual-walkthrough-game/game-terms-and-conditions за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 27 август 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Играта предоставя възможност за получаването 2500 бонус точки по програма IKEA Family . Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 27.08.2020 г. до 03.09.2020 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.ikea.bg/ikea-virtual-walkthrough/

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. За да получи награда от играта, участникът в нея трябва да има валидна регистрация в програмата за лоялни клиенти IKEA Family, без значение от момента, в който регистрацията е направена.

4.2. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.2. Всяко лице има право да участва в Играта само веднъж за срока на промоцията.

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Победител в играта е всеки участник, който посети интернет адреса https://www.ikea.bg/ikea-virtual-walkthrough/, открие заложената дума и попълни в регистрационната форма телефонен номер или номер на валидна карта IKEA Family и думата, открита в хода на играта.

6.2. Всеки победител ще получи 2500 точки в своя IKEA Family профил, които се равняват на 10лв. за пазаруване в ИКЕА. Точките  ще бъдат начислени в профила на победителя в деня, следващ последния ден от края на играта.

6.3. Начислените точки от участие в Играта могат да бъдат ползвани в ИКЕА онлайн магазин с адрес www.IKEA.bg и обектите на Организатора до 30 септември 2020г. След тази дата спечелените от Играта 2500 точки автоматично се изтриват от профила на Победителя.

 

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата https://www.ikea.bg/virtual-walkthrough-game/game-terms-and-conditions за периода на провеждане на Играта.

7.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

7.3. Организаторът си запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

7.4. Настоящите правила влизат в сила на 27 август 2020 г. година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да променя, отменя, удължава или намалява продължителността на Играта, да променя същността на обявената награда с друга такава, равняваща се на същата стойност в рамките на периода на провеждане на Играта като публикува промените на www.IKEA.bg. Организаторът си запазва правото да промнея Общите условия и периода за участие, както и да прекратява Играта по свое усмотрение.

7.5 Подробни условия за ползване на програмата за лоялни клиенти IKEA Family могат да бъдат открити на адрес: https://www.ikea.bg/ikea-family/terms-and-conditions

 

РАЗДЕЛ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Информираме Ви относно следното: Личните данни (телефонен номер и номер на карта IKEA Family), събрани във връзка с провеждането на Играта ще бъдат използвани единствено за целите на предаване на наградите, както ще бъдат обработвани до момента на предаване на наградата (2500 точки по програма IKEA Family).

Подробни условия относно обработването на лични данни във връзка с програмата IKEA Family могат да бъдат открити на следния адрес: https://www.ikea.bg/ikea-family/terms-and-conditions#personal-data