Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

Условия за използване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
НА “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Съдържание:

ДЕФИНИЦИИ

I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ

IIIa. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

IIIб. УСЛУГА СЪВЕТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМА – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

IIIв. УСЛУГА МОНТАЖ – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

IIIг. УСЛУГА ОНЛАЙН СРЕЩА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КУХНЯ – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Vа. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УСЛУГИ

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

VIа. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

VIб. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Хаус Маркет България” EАД, ЕИК: 200204065, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес https://www.ikea.bg, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: https://www.ikea.bg. При използване на сайта https://www.ikea.bg, лицата се задължават да спазват настоящите oбщи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://www.ikea.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите общи условия.

Към момента на публикуване на настоящите общи условия определени услуги на Доставчика може все още да не са налични/активни, независимо от посочването им в общите условия, и потребителите ще могат да се възползват от тях, когато станат налични/активни на интернет адрес https://www.ikea.bg/.

ДЕФИНИЦИИ:

Доставчик” – означава търговско дружество “Хаус Маркет България” EАД, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 200204065. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел IX от Общите условия.

Електронен магазин” – означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.

Заявка за Услуга”– означава заявката на Потребителя за изпълнение на Услуга Монтаж, Услуга Съвети за обзавеждане на дома или Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня.

Общи условия” – означава настоящите общи условия.

Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите.

Сайт”– означава интернет адрес https://www.ikea.bg.

Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.

Услуга Монтаж” – означава заявяваната електронно услуга по монтаж на мебели (без кухни, стенни рафтове и аксесоари, например корнизи, щори, огледала, рамки), закупени от Доставчика.

Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня” – означава заявяваната електронно услуга „Онлайн среща за закупуване на кухня“, предлагана от Доставчика, която включва: провеждане на видео и/или аудио онлайн среща с консултант/сътрудник на Доставчика, изготвяне на проект за кухня и съдействие при закупуване на кухненско оборудване чрез Електронния магазин.

Услуга Съвети за обзавеждане на дома” – означава услугата „Съвети за обзавеждане на дома”, предлагана от Доставчика, която включва: едно посещение в жилището на Потребителя за вземане на размери и заснемане на помещения; две срещи (първата до един час, а втората до два часа продължителност) с интериорен консултант в магазин ИКЕА в гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216; изготвяне на интериорен проект за жилищни помещения с продукти на ИКЕА.

Услуги” – означава Услуга Монтаж, Услуга Съвети за обзавеждане на дома и Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня.

Финансираща Институция” – означава кредитна/финансова институция, която предоставя потребителски кредит на Потребител за целите на закупуване на Стоки през Електронния магазин.

Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

Цена на Услугата” – означава цената за Услуга Монтаж или Услуга Съвети за обзавеждане на дома, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Цена на Услуга Монтаж” – означава цената за Услуга Монтаж, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Цена на Услуга Съвети за обзавеждане на дома” – означава цената за Услуга Съвети за обзавеждане на дома, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки и Услуги от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя. Услугата Съвети за обзавеждане на дома се предоставя само за жилища разположени на територията на гр. София и населените места в област София-град. Услугата Монтаж се предоставя само за територията на гр. София и населените места в област София-град.

2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. За предоставянето на Услуги Потребителят заплаща Цената на Услугата съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Заявка за Услуга е свързана със задължение за плащане от негова страна.

3. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките и Услугите, предлагани на Сайта, техните параметри и характеристики. Доставчикът има право да променя информацията, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

4. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Доставчикът ще уведомява Потребителите за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство, на посочени от тях телефони, електронни пощи или адреси за кореспонденция.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.

2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят е длъжен да осъществява достъп, коригиране/допълване и актуализиране на личните си данни, които разкрива, и следва да уведоми Доставчикa за всякаква промяна в личните данни, които е предоставил при регистрацията си в Електронния магазин (това се отнася и за всякакви последващи промени в тези данни) във възможно най-кратък срок. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение. Доставчикът дава възможност на Потребителите да преглеждат, коригират/допълват и/или актуализират личните си данни чрез Потребителския им профил в меню „Моят профил“, поле „Лични данни“.

3. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:

• изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или
• закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, Заявка за Услуга и/или Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

5. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.

6. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки за Услуги, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.

7. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходното изречение от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

8. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ

1. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да:

• изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или
• закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

3. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

4. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

6. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

7. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

• Преглед на предлаганите Стоки;
• Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;
• Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
• Въвеждане на адреса за доставка и избор на начин за доставка;
• Потвърждение на начина на плащане;
• При избран начин на плащане чрез потребителски кредит, съответно броя на разсрочените вноски, Потребителят бива препратен към интернет страница на съответната Финансираща Институция, където предоставя изискваните от последната данни за процедурата по одобрение на потребителски кредит;
• Финализиране на Поръчката.

8. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.

9. До края на деня, в който Поръчката е направена Потребителят има право да я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail cs.ecommerce@ikea.bg, като задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.

9.1. Ако Потребител е избрал доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България и откаже Поръчката след изтичане на срока по предходната т. 9, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен и Потребителят дължи неустойка на Доставчика в размер на 20 (двадесет) лева. В този случай Доставчикът връща на Потребителя Цената на Стоката (ако е била заплатена предварително), от която приспада размера на неустойката. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да прихване едностранно размера на дължимата неустойка от Цената на Стоката и да върне на Потребителя съответния остатък от Цената на Стоката.

10. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът не разполага с дадена Стока от Поръчката, той уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 5 (пет) Работни дни след датата, на която Доставчикът е получил Поръчката. В тези случаи Доставчикът възстановява на Потребителя в пълен размер сумите, които същият е заплатил на Доставчика за закупуване на Стоките (ако такива суми са били заплатени от Потребителя) от Поръчката. Поради спецификите на софтуера, който Доставчикът използва за управление на Електронния магазин, когато дори само една Стока от дадена Поръчка не е налична, цялата Поръчка бива анулирана по реда на предходните изречения и не може да бъде изпълнена частично за евентуално наличните Стоки. Потребителят се съгласява с това обстоятелството и разбира, че ако желае да поръча отново наличните Стоки, то следва да направи повторна Поръчка за същите.

11. Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката (съответно частта от Цената на Поръчката, която се заплаща по банков път или с дебитна/кредитна карта) не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

12. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Поръчката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

IIIa. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Извършването на Заявка за Услуга и сключването на договор за предоставяне на Услуги с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Заявка за Услуга, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Заявка за Услуга без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Заявка за Услуга без регистрация, Доставчикът има право да:

• изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или
• закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Заявка за Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Заявка за Услуга без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни.

2. Сайтът приема Заявка за Услуга 24 часа в денонощието, всеки ден, след като съответната от Услугите стане налична/активна. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Услугите, които не се отнасят към основните характеристики на Услугите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

3. Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че някоя от Услугите има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена по време на извършване на Заявката за Услуга, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

4. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в Услугите, техните цени и други характеристики, като Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

5. До потвърждаване на Заявката за Услуга Потребителят може да преглежда и променя заявяваната от Услугите и данните, свързани с конкретната заявка.

6. Заявката за Услуга се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

• Преглед на предлаганата Услуга;
• Задаване на параметри във връзка с изпълнение на Услугата;
• Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
• Финализиране на Заявката за Услуга.

7. При финализиране на Заявката за Услуга и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати Цената на Услугата и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Заявката за Услуга е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Заявката за Услуга от Потребителя системата на Доставчика изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Заявката за Услуга в системата на Доставчика.

8. Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Заявката за Услуга, Цената на Услугата не е получена по банковата сметка на Доставчика, Заявката за Услуга се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

9. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Заявката за Услуга и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Заявката за Услуга с или без допълнително уведомление на Потребителя.

IIIб. УСЛУГА СЪВЕТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМА – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1. Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома е 300 (триста) лева за едно помещение с размери до 50 кв.м., независимо от конкретната квадратура. За помещения над 50 кв.м. Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома се увеличава с допълнителни 5 (пет) лева за всеки започнат квадратен метър над петдесетия. Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома се изчислява автоматично въз основа на посочените данни в Заявката за Услуга. Около пет работни дни преди определена съгласно т. 2 по-долу от настоящия раздел дата за първа среща, консултант на Доставчика ще се свърже с Потребителя, като последният следва да предостави точни размери на помещението и да изпрати снимки на помещението. Потребителят се задължава да предостави максимално точни и верни мерки на помещението. При изразено желание на Потребителя и според обстоятелствата, сътрудник от партньорска фирма на Доставчика може да посети дома на Потребителя, за да извърши измерване и направи снимки на помещението. Възможността за посещение е в зависимост от графика и натовареността и Потребителят е наясно, че може да няма възможност за посещение на място. Доставчикът има право да изисква посещение на място за измерване и направи на снимки, по своя преценка, в който случай следва сам да предостави необходимите мерки/снимки. Измерените при посещение, доколкото е имало такова, площи са меродавни за определяне на точната Цена на Услуга Съвети за обзавеждане за дома. Ако измерването, доколкото има такова, установи повече от заявените от Потребителя квадратни метри, разликата (ако същата подлежи на доплащане съгласно начина на изчисляване на Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома) се заплаща:

(а) при първата среща, ако е на живо в обект по т. 8 по-долу от настоящия раздел, на Потребителя с интериорния консултант – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), съответно,

(б) в деня на първата среща, ако е виртуална съгласно т. 8 по-долу от настоящия раздел, на Потребителя с интериорния консултант – по банков път, и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Ако Потребителят не направи в срок доплащането по предходното изречение, Доставчикът има право да откаже по-нататъшно предоставяне на услугата до заплащане на сумата или да прекрати договора за услуга с Потребителя, без предизвестие. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че надхвърли предвидените за Услуга Съвети за обзавеждане на дома часове на срещите с интериорен консултант – съгласно цените/условията, посочени в т. 6 по-долу от настоящия раздел. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че поиска промяна на изготвения в резултат на Услуга Съвети за обзавеждане на дома интериорен проект – съгласно цените/условията, посочени в т. 7 по-долу от настоящия раздел.

2. При подаване на Заявка за Услуга за заявяване на Услуга Съвети за обзавеждане на дома Потребителя посочва ден и час (от наличните свободни такива), в който желае да бъде организирана първа среща (на място или виртуална) с интериорен консултант на Доставчика.

3. Преди първата среща с интериорен консултант на Доставчика може да бъде извършено посещение на жилището на Потребителя от сътрудник от партньорска фирма на Доставчика, който взима размери и заснема съответните помещения – при условията по т. 1 по-горе от настоящия раздел. В тези случаи Доставчикът се свързва с Потребителя няколко дни преди запазения ден за първа среща, за да организира посещението.

4. На първата среща се предоставя информация, разглеждат се снимки и материали, уточняват се детайли по проекта (тип мебели, аксесоари, стил, индивидуални предпочитания и други подобни).

5. На втората среща Доставчикът представя цялостно предложение за обзавеждане с продукти ИКЕА и предоставя ценова оферта, която включва стойността на продуктите, както и информация за дължимите такси за извършването на услугите събиране, доставка и монтаж.

6. Продължителността на първата среща е до 1 (един) астрономически час, а на втората – до 2 (два) астрономически часа. Всеки допълнително започнат астрономически час се заплаща отделно на цена 50 (петдесет) лева. Тези допълнителни плащания се правят:

(а) при приключване на съответната среща, ако е на живо в обект по т. 8 по-долу от настоящия раздел – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), съответно,

(б) в деня на съответната среща, ако е виртуална съгласно т. 8 по-долу от настоящия раздел, на Потребителя с интериорния консултант – по банков път, и не подлежат на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Ако Потребителят не направи в срок допълнително плащане по предходното изречение, Доставчикът има право да откаже по-нататъшно предоставяне на услугата до заплащане на сумата или да прекрати договора за услуга с Потребителя, без предизвестие.

7. След приключването на втората среща Потребителят може да информира Доставчика в рамките на 10 (десет) календарни дни ако желае да направи промяна в предложения от Доставчика списък с продукти на ИКЕА за закупуване - промените трябва да бъдат заявени посредством електронно съобщение на cs.ecommerce@ikea.bg. Ако исканите промени в продуктите налагат това или Потребителят изрично поиска промяна в интериорния проект, се определя нова среща, която се заплаща допълнително на стойност 50 (петдесет) лева за всеки започнат астрономически час. Плащането се прави:

(а) при приключване на срещата, ако е на живо в обект по т. 8 по-долу от настоящия раздел – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), съответно,

(б) в деня на срещата, ако е виртуална съгласно т. 8 по-долу от настоящия раздел – по банков път, и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Ако Потребителят не направи в срок допълнително плащане по предходното изречение, Доставчикът има право да откаже по-нататъшно предоставяне на услугата предоставяне на услугата до заплащане на сумата или да прекрати договора за услуга с Потребителя, без предизвестие.

8. Услуга Съвети за обзавеждане на дома се предоставя на адреси гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216 (магазин ИКЕА), гр. Варна, бул. Сливница 185, Delta Planet Mall (магазин ИКЕА) както и онлайн - през приложението MS Teams чрез предоставения от Потребителя адрес на електронна поща.

9. Ако Потребителят закупи всички предложени от Доставчика мебели във връзка с изготвения интериорен проект, реално заплатената цена (след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери) за тези продукти надвишава 1000 лева с ДДС и ако покупката бъде осъществена в рамките на 20 календарни дни от получаването на интериорния проект по време на втората среща с интериорния консултант на Доставчика, Потребителят ще получи отстъпка от общата сума, дължима за покупката на мебелите в размер на Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома. Отстъпката се разпределя пропорционално върху цените на отделните закупени продукти и се прилага в момента на заплаща на каса във физически магазин или посредством код, предоставен от Доставчика, при онлайн закупуване на продуктите. За избягване на съмнение, ако Потребителят върне, на законово или договорно основание, част или всички закупени по повод Услуга Съвети за обзавеждане стоки, сумата на Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома (в т.ч. направени доплащания) не му се възстановява.

10. В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услуга Съвети за обзавеждане на дома по време на посещение (ако има такова) за взимане на размери на помещенията, преди или по време на първата среща с интериорния консултант на Доставчика, или до края на деня, следващ датата на първата среща, Цената на Услугата Съвети за обзавеждане за дома се възстановява чрез същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция или по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка (за което Потребителят дава изричното си съгласие с приемането на Общите условия). В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услуга Съвети за обзавеждане на дома след изтичане на деня, следващ датата на приключване на първата среща с интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата Съвети за обзавеждане на дома не се възстановява, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

11. Ако Потребителят желае допълнителни услуги - събиране на мебелите по интериорния проект от магазин ИКЕА, доставка и/или монтаж той може да получи информация за съответните условия, цени и срокове в магазин ИКЕА или на интернет адрес https://www.ikea.bg/.

12. Потребителят се задължава да направи и предостави на Доставчика, съответно да предостави възможност на Доставчика или партньорска фирма на Доставчика да направи, снимки на помещението, във връзка с което се предоставя Услугата Съвети за обзавеждане на дома, след предоставяне на услугата и обзавеждането на помещението с продукти ИКЕА. В случаите, когато Потребителят предоставя снимки на Доставчика, Потребителят следва да осигури, че на тези снимки няма засети хора, документи, данни и други подобни.

12.1. Потребителят дава своето съгласие (доколкото такова е необходимо) Доставчикът да използва снимките на помещението и неговото обзавеждане, направени от Доставчика или партньорска фирма на Доставчика преди и след обзавеждането с продукти ИКЕА, за всякакви маркетингови и рекламни цели, включително чрез публикуването им на интернет страницата на Доставчика и в различни социални мрежи.

12.2. Потребителят декларира, че е автор/носител на авторските права върху всяка снимка, която той предоставя на Доставчика във връзка с Услугата Съвети за обзавеждане на дома, т.е. снимки, който не са направени от Доставчика или партньорска фирма на Доставчика. Потребителят декларира, че не е отстъпвал изключителното право за използване на трети лица върху предоставяните от него снимки. С предоставянето на съответните снимки Потребителят отстъпва на Доставчика правото да използва снимките за всякакви маркетингови и рекламни цели (включително чрез публикуването им на интернет страницата на Доставчика и в различни социални мрежи), в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до снимките или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице, и всякакви други начини. Правата се отстъпват за максимално допустимия от закона срок. Доставчикът не дължи възнаграждение на Потребителя във връзка с използването на предоставяните от него снимки.

13. Изискване към оборудването на Потребителя, за да може да ползва услугата чрез МS Teams:

(а) мобилно устройство, преносим или настолен компютър;

(б) посочените устройства да разполагат с видеокамера и микрофон и интернет връзка.

13.1 Устройства, поддържани от Андроид операционна система: приложението MS Teams работи с Андроид устройства, които ползват Андроид версия от 7 нагоре, а за iOS 11-13. При поява на нова версия на OS, старата такава няма да бъде поддържана от приложението MS Teams. MS Teams може да се стартира без изтегляне на приложението, използвайки опция „Desktop site” на Андроид браузъра. С цел достигане най-високо ниво на връзка, е препоръчително приложението да бъде изтеглено.

13.2. Устройства, поддържани от операционна система iOS: приложението MS Teams работи с устройства, използващи iOS версии 11-14. С цел достигане най-високо ниво на връзка, е препоръчително да се изтегли приложението на MS Teams и да се използва последната версия на iOS.

13.3. Видове браузъри, които се поддържат от MS Teams: MS Teams към момента се поддържа от Internet Explorer 11, Microsoft Edge, RS2 или по-нова версия, Chrome, Firefox, and Safari 11.1 . MS Teams може да се изтегли за Windows или да се използва директно през браузъра.

IIIв. УСЛУГА МОНТАЖ – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1. Цената на Услуга Монтаж е в зависимост от цената и вида на закупените от Потребителя мебели - ценоразписът може да намерите ТУК. Цената на Услуга Монтаж се изчислява автоматично въз основа на посочените данни в Заявката за Услуга.

2. При изпращане на Заявка за Услуга за заявяване на Услуга Монтаж, Потребителят посочва ден и период на деня (от наличните свободни такива), в който желае да бъде извършена Услуга Монтаж. Доставчикът извършва единствено и само монтажните дейности посочени в Заявката за Услуга.

3. В деня за извършване на Услуга Монтаж, присъствието на Потребителят е задължително за уточняване на допълнителни подробности или въпроси, възникнали от страна на монтажния екип.

4. Потребителят следва да спазва следните условия във връзка с монтажа и помещението, в което той ще се извършва:

• Помещението трябва да бъде почистено, с приключили строително-монтажни работи, наличие на електрозахранване и да има готова подова настилка. Без предварително предоставена схема на ВиК и електроинсталациите, Доставчикът не носи отговорност за нанесени повреди на същите при извършване на Услуга Монтаж;
• Не се извършва прекрояване и/или преработка на мебелите, които се монтират;
• Всички мебели по Заявката за Услуга трябва да бъдат предварително налични в помещението, в което ще се монтират;
• След приключване на монтажната дейност, Потребителят трябва да направи оглед на извършената работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол.

5. Доставчикът има право да отложи изцяло предоставянето на Услуга Монтаж, ако:

• Процесът на монтаж е прекъснат по вина на Потребителя;
• Някои от условията по предходната т. 4 не са изпълнени.

6. Ако работата на монтажния екип бъде прекъсната по вина на Потребителя, всяко последващо посещение за довършване на Услуга Монтаж се заплаща допълнително – 35 (тридесет и пет) лева. Сумата може да бъде заплатена в брой - в магазин ИКЕА в гр. София, по банков път или по друг начин, уточнен между Доставчика и Потребителя, като във всички случаи сумата трябва да бъде получена от Доставчика преди посещението.

7. Ако монтажът на мебелите бъде прекъснат и отложен, Потребителят трябва да направи оглед на извършената до прекъсването работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол, в който се посочват извършените монтажни дейности и тези, които следва да бъдат довършени при последващо посещение. Денят и времето за повторно посещение се извършват по съгласуване между Доставчика и Потребителя, като последният следва да се свърже с Доставчика на телефон 0700 14 111 или ел. поща ikea.assembly@maistorplus.com, където да поиска повторното посещение.

IIIг. УСЛУГА ОНЛАЙН СРЕЩА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КУХНЯ – ЦЕНИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1. Услугата Онлайн Среща за Закупуване на Кухня е достъпна за използване на интернет адрес https://www.ikea.bg/customer-support/siteservices/kitchen-design/, където Клиентите могат да подадат Заявка за Услугата. На посочения интернет адрес се намира подробна информация относно това как Потребителят следва да се подготви преди заявяването на услугата и преди предоставянето й да започне.

2. Услугата Онлайн Среща за Закупуване на Кухня се предоставя с цел информираност за Потребителя и съдействие при закупуване на кухненско оборудване чрез Електронния магазин. Общите условия се прилагат при поръчване/закупуване на кухненското оборудване чрез Електронния магазин. Всички права върху информацията, документи и материали, предоставени от Доставчика в хода на предоставяне на услугата, принадлежат изключително и само на Доставчика.

3. При подаването на Заявка за Услугата Потребителят заявява запазването на ден/час за провеждане на видео и/или аудио среща с консултант/сътрудник на Доставчика. При подаването на Заявка за Услугата Потребителят задължително предоставя адрес на електронна поща и телефонен номер.

4. При иницииране от страна на Доставчика на онлайн срещата, Потребителят получава линк на предоставения адрес на електронна поща към видеоконферентна платформа за осъществяване на видео и/или аудио връзка с консултант/сътрудник на Доставчика.

5. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването на услугата, без да носи отговорност за това, включително чрез прекъсване на онлайн срещата с консултант/сътрудник на Доставчика. Прекъсване на онлайн срещата с консултант/сътрудник на Доставчика по желание на Потребителя се счита за отказ от страна на последния за получаването на услугата, съответно договора от разстояние за услуга се счита за прекратен и страните по него се освобождават от задълженията си.

6. Доставчикът има право да прекъсне по всяко време онлайн среща с Потребител, който демонстрира неподходящо, нецензурно или грубо поведение, и да откаже предоставянето на услугата. В този случай предоставянето на услугата по конкретната Заявка за Услуга се счита за прекратено, без Доставчикът да носи отговорност за това, съответно договора от разстояние за услуга се счита за прекратен и страните по него се освобождават от задълженията си.

7. Услугата Онлайн Среща за Закупуване на Кухня се предоставя безплатно от Доставчика, като в резултат на услугата Потребителят получава безплатно само заглавната страница на изготвения проект с общ изглед на проектираната кухня. Ако Потребителят поиска предоставяне на пълния и детайлен проект на проектираната кухня (на електронен или хартиен носител), който съдържа други изгледи и продуктов списък, то Потребителят е длъжен да заплати цена в размер на 50 (петдесет) лева. Цената се заплаща в срок до 5 (пет) дни от потвърждаване на проекта съгласно т. 11, буква „в“ по-долу в настоящия раздел – по банков път, в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro) във физически обект на Доставчика, и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите или при условията на следващото изречение. Ако Потребителят не заплати в срок цената, Доставчикът няма задължение за предоставяне на пълния и детайлен проект на проектираната кухня, независимо от по-късно заплащане. Ако Потребителят закупи от Доставчика всички заложени по проекта мебели/аксесоари в срок до 90 (деветдесет) дни от датата на изпращане на заглавната страница на изготвения проект на Потребителя, заплатените от последния 50 (петдесет) лева се възстановяват на Потребителя по банков път в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването на закупените мебели/аксесоари или се приспадат от цената на закупуваните мебели/аксесоари. Ако Потребителят закупи от Доставчика всички заложени по проекта мебели/аксесоари по време на онлайн срещата - съгласно т. 10, буква „е“ по-долу в настоящия раздел, Доставчикът предоставя пълния и детайлен проект на проектираната кухня на Потребителя, без заплащане на цената от 50 (петдесет) лева.

8. Доставчикът не носи отговорност при евентуални грешки в размерите на помещенията, неточности във формата на кухненското обзавеждане, както и за разминаване между проекта и кухненското обзавеждане. Изготвеният от Доставчика проект е примерен и се отнася само за продукти, закупени от Доставчика. Изготвеният проект не може да служи като техническа спецификация за закупуване на кухненско обзавеждане от други търговци и производители.

9. Проектът на кухня се изготвя от консултант/сътрудник на Доставчика по време на онлайн срещата. Така изготвеният се изпраща на предоставения от Потребителят адрес на електронна поща.

10. Начин на провеждате на онлайн срещата:

(а) След получаване на Заявката за Услугата, консултант/сътрудник на Доставчика изпраща покана за среща през приложението MS Teams на предоставения от Потребителя адрес на електронна поща.
(б) По време на срещата се изготвя и финализира проектът на кухня, като на Потребителя се изпраща имейл с визуализация на проекта. Потребителят следва да предвиди достатъчно свободно време за провеждане на онлайн срещата.
(в) Потребителят трябва да върне писмено потвърждение по електронната поща, че е съгласен с проекта (евентуални преправяния се правят след запазване на нов ден/час за онлайн среща), за да пристъпи консултантът/сътрудникът на Доставчика към изготвяне на поръчка за закупуване на съответното кухненско оборудване чрез Електронния магазин. Ако Потребителят се откаже от проекта, това се счита за отказ от услугата от страна на Потребителя, съответно договора от разстояние за услуга се счита за прекратен и страните по него се освобождават от задълженията си.
(г) На този етап срещата трябва да бъде прекъсната за около 30 минути, за да може консултантът/сътрудникът на Доставчика да подготви и обработи поръчката за закупуване на кухненско оборудване, както и да провери наличностите на артикулите.
(д) Консултантът/Сътрудникът на Доставчика подновява срещата през MS Teams и изпраща линк на Потребителя, които съдържа генерираната поръчка в кошницата на Потребителя.
(е) Потребителят трябва да отвори линка по време на онлайн срещата и да завърши поръчката на кухненското оборудване през Електронния магазин. Ако към момента на поръчване Потребителят има други артикули, предварително сложени в кошницата, те ще бъдат изтрити при отварянето на линка, предоставен от консултанта/сътрудника на Доставчика.
(ж) Ако по време на финализирането на поръчката, няма достатъчна наличност от даден артикул, консултантът/сътрудникът на Доставчика прави корекция и изпраща нов линк. Потребителят поръчва и заплаща само наличните към момента артикули. Консултантът/Сътрудникът на Доставчика остава на линия, докато Потребителят завърши успешно поръчката.
(з) Консултантът/Сътрудникът на Доставчика изготвя списък на неналичните артикули (ако има такива), изпраща го на Потребителя и прави резервация на тези артикули за Потребителя. Когато артикулите вече са налични при Доставчика, последният изпраща съобщение на адреса на електронна поща на Потребителя с линк, които съдържа генерираната поръчка в кошницата на Потребителя. Осигуряването на неналичните артикули при Доставчика отнема до 90 (деветдесет) дни. За избягване на съмнение, Раздел VIII, т. 4 от Общите условия се прилага съответно по отношение на срока за осигуряването на неналичните артикули.

11. Изискване към оборудването на Потребителя, за да може да ползва услугата:

(а) мобилно устройство, преносим или настолен компютър;
(б) посочените устройства да разполагат с видеокамера и микрофон и интернет връзка.

11.1 Устройства, поддържани от Андроид операционна система:
Приложението MS Teams работи с Андроид устройства, които ползват Андроид версия от 7 нагоре, а за iOS 11-13. При поява на нова версия на OS, старата такава няма да бъде поддържана от приложението MS Teams. MS Teams може да се стартира без изтегляне на приложението, използвайки опция „Desktop site” на Андроид браузъра. С цел достигане най-високо ниво на връзка, е препоръчително приложението да бъде изтеглено.

11.2. Устройства, поддържани от операционна система iOS:
Приложението MS Teams работи с устройства, използващи iOS версии 11-14. С цел достигане най-високо ниво на връзка, е препоръчително да се изтегли приложението на MS Teams и да се използва последната версия на iOS.

11.3. Видове браузъри, които се поддържат от MS Teams:
MS Teams към момента се поддържа от Internet Explorer 11, Microsoft Edge, RS2 или по-нова версия, Chrome, Firefox, and Safari 11.1 . MS Teams може да се изтегли за Windows или да се използва директно през браузъра

IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

1. Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република Българи и се предават на Потребителя на ръка срещу подпис. Съобразно избрания от Потребителя начин за доставка, Стоките се доставят до: (а) вратата на апартамента/офиса на Потребителя на посочения адрес за доставка, или (б) най-близкото възможно място за паркиране на превозното средство на куриера/превозвача, което се намира до посочения адрес за доставка, според обстоятелствата – в този случай доставката/предаването на Стоките се извършва при паркиралото превозно средство (пренасянето на Стоките от превозното средство на куриера/превозвача е ангажимент на Потребителя).

1.1. Потребителят може да избере и доставка/получаване на Стоките в някой от търговските обекти на Доставчика на територията на Република България. Потребителят не дължи Цена на Доставка, ако към момента на извършване на съответна Поръчка: (а) има регистриран Потребителски профил и прави Поръчката през него; и (б) е регистриран участник в програмата за лоялност IKEA FAMILY; и (в) е свързал Потребителския си профил с профила си в IKEA FAMILY. Във всички останали случаи, Потребителят дължи Цена на Доставка в размер на 10 (десет) лева за всяка отделна Поръчка, за която е избрал доставка/получаване на Стоките в някой от търговските обекти на Доставчика на територията на Република България. Временно е възможно, поради технически причини, процес на актуализация на системите или решение на Доставчика, таксата по предходното изречение да не се прилага.

1.2. Потребителят може да избере и доставка/получаване на Стоките в определени търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на Република България през работното време на съответният обект. Информация за актуалните такива места за доставка ще се вижда в процеса на извършване на Поръчка – при избор на адрес за доставка на поръчаните Стоки. Доставчикът може по всяко време да добавя и/или премахва търговски обекти на свои партньори като места за доставка на Стоки, както и точното им работно време.

1.3. Потребителят може да избере и доставка/получаване на Стоките в определени мобилни центрове (хъбове) на Доставчика, разположени на територията на Република България. Актуална информация за възможността за такъв начин на доставка/получаване на Стоки, наличните мобилни центрове (хъбове) и техните местоположения ще се вижда в процеса на извършване на Поръчка – при избор на начин за доставка на поръчваните Стоки. Доставчикът може по всяко време да активира/деактивира тази възможност, добавя и/или премахва мобилни центрове (хъбове), както и да променя техните локации и/или часови диапазони за получаване на Стоките.

2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 (два) Работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако Потребителят не се обади в посочения срок или при невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка. В случай на такова прекратяване на договора за продажба от разстояние, Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената сума.

3. Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:

(а) За доставка до адрес в рамките на гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив и гр. Бургас - до 7 (седем) работни дни;
(б) За доставка до други населени места – до 7 (седем) работни дни;
(в) За доставка в търговски обект на Доставчика на територията на Република България, за услугата "Поръчай онлайн и вземи от магазин": до Магазин ИКЕА в гр. София – до 3 (три) работни дни; до търговските обекти в други населени места - до 7 (седем) работни дни;
(г) За доставка в търговски обект на партньор на Доставчика на територията на Република България: до обекти на партньори в гр. София – до 3 (три) работни дни; до обекти на партньори в други населени места - до 7 (седем) работни дни. Услугата временно не е активна.

При избран наложен платеж или Ваучер за подарък ИКЕА (използван без комбинация с друг метод за плащане) като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а по раздел III, т. 8 от Общите условия. При избрано плащане по банков път, чрез системата за електронно плащане Epay или с дебитна/кредитна карта, съответно Ваучер за подарък ИКЕА в комбинация с плащане по банков път, чрез системата за електронно плащане Epay или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика. При избрано плащане чрез потребителски кредит от Финансираща Институция, сроковете за доставка започват да текат от датата, на която Доставчикът получи писмено уведомление от Финансираща Институция, че Потребителят е одобрен за отпускане на потребителски кредит и е сключен съответен договор за потребителски кредит.

(д) За доставка в мобилен център (хъб) – извършва се веднъж седмично, като денят за доставка зависи от конкретния мобилен център (хъб) и ще се вижда в процеса на извършване на Поръчката. Поръчките се доставят в текущата седмица, ако са направени най-късно до два календарни дни (до 15:00 часа на последния ден от срока) преди предвиденият ден за доставка в съответния мобилен център (хъб), а в противен случай - в съответния ден за доставка през следващата седмица. Доставените в мобилни центрове (хъбове) Стоки могат да бъдат получавани единствено в часовия диапазон, посочен за конкретния мобилен център (хъб) при извършване на Поръчката. С оглед капацитета на превозните средства и броя направени през Електронния магазин Поръчки с избран начин на доставка в мобилен център (хъб), може да не бъде възможно доставяне на Поръчки в текущата седмица, независимо от момента на извършване на Поръчката, за което Доставчикът ще уведоми Потребителя най-късно в деня преди определеният такъв за доставка.

3.1. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България или в търговски обект на партньор на Доставчика на територията на Република България, Потребителят е длъжен да получи Стоките от съответния търговски обект в срок до 3 (три) дни от уведомяване по електронна поща или чрез СМС, че Стоките са доставени.

3.2. При забава на Потребител за получаване на Стоките от търговски обект на Доставчика на територията на Република България в срока по предходната т. 3.1, Доставчикът има право едностранно и без да носи отговорност за това да развали договора за продажба от разстояние - изявлението за разваляне на Доставчика може да бъде отправено и по електронна поща на предоставения в Поръчката или в Потребителския профил адрес на електронна поща. В случай на разваляне Потребителят дължи на Доставчика неустойка поради развалянето на договора за продажба от разстояние в размер на 20 (двадесет) лева. При такова разваляне Доставчикът връща на Потребителя Цената на Стоката, от която приспада размера на неустойката. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да прихване едностранно размера на дължимата неустойка от Цената на Стоката и да върне на Потребителя съответния остатък от Цената на Стоката.

3.3. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България, ако Доставчикът е в забава за доставяне на Стоките с повече от 3 (три) дни, Потребителят има право едностранно и без да носи отговорност за това да развали договора за продажба от разстояние - изявлението за разваляне на Потребителя може да бъде отправено и по електронна поща на cs.ecommerce@ikea.bg. В случай на разваляне Доставчикът дължи на Потребителя неустойка поради развалянето на договора за продажба от разстояние в размер на 20 (двадесет) лева. При такова разваляне Доставчикът връща на Потребителя Цената на Стоката.

3.4. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки в мобилен център (хъб) на Доставчика на територията на Република България, Стоките се доставят/получават единствено в съответния мобилен център (хъб) в конкретно определеният ден за доставка и съответния часови диапазон. Потребителят е длъжен да получи Стоките в съответния мобилен център (хъб) в конкретно определеният ден за доставка и съответния часови диапазон. При този начин за доставка/получаване на Стоки, срокът за уведомяване по раздел III, т. 10 от Общите условия е най-късно в деня преди определеният такъв за доставка. При забава на Потребител за получаване на Стоките в срок, договорът за продажба от разстояние се счита за автоматично развален, в който случай Доставчикът връща на Потребителя Цената на Поръчката. При забава на Доставчика за доставяне на Стоките в срок (извън хипотезата на прекратяване на Поръчката съгласно раздел III, т. 10 от Общите условия), договорът за продажба от разстояние се счита за автоматично развален, в който случай Доставчикът връща на Потребителя Цената на Поръчката.

4. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката, начина и мястото на доставка съгласно тарифа, която може да намерите ТУК, като за определени случаи Цената на Доставката може да бъде директно и конкретно посочена в настоящите Общи условия. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на Поръчката.

5. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства, включително такива, посочени в Общите условия.

6. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или други подобни; липсваща касова бележка/фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, съответно лицето от което се получава Стоката съгласно т. 1.2 по-горе от настоящия раздел, за което се съставя протокол. В допълнение, Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail cs.ecommerce@ikea.bg. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

6.1. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail cs.ecommerce@ikea.bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата. Потребителят няма право да връща Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България, включително дори когато доставката е била извършена съгласно Раздел IV, т. 1.2 от Общите условия. Тези търговски обекти не са на Доставчика и връщане на Стоки в тях няма да бъде приемано, съответно Стоките няма да се считат за върнати на Доставчика и няма да бъде налице валидно предявена рекламация/претенция (тези обекти и лицата работещи в тях не са упълномощени от Доставчика за подобни действия). Доставчикът не дължи никакво обезщетените или възстановяване на направени от Потребителя разходи в случай на опит за връщане на Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България и повторно връщане на Стоките на Доставчика.

7. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

8. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

• Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние;
• Да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

5. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

6. Потребителят няма право да връща Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България, включително дори когато доставката е била извършена съгласно Раздел IV, т. 1.2 от Общите условия. Тези търговски обекти не са на Доставчика и връщане на Стоки в тях няма да бъде приемано, съответно Стоките няма да се считат за върнати на Доставчика (тези обекти и лицата работещи в тях не са упълномощени от Доставчика за подобни действия). Доставчикът не дължи никакво обезщетените или възстановяване на направени от Потребителя разходи в случай на опит за връщане на Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България и повторно връщане на Стоките на Доставчика.

7. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика за така намалената стойност на Стоките.

Vа. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УСЛУГИ

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние за услуга в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора. Потребителят предварително трябва да уведоми Доставчика на e-mail: hfadvice.sofia@ikea.bg – за Услуга Съвети за обзавеждане на дома, на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg – за Услуга Монтаж, и на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg – за Услугата Онлайн Среща за Закупуване на Кухня, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора от разстояние за услуга. При неизпълнение на посоченото в предходното изречение условие Доставчикът запазва правото си да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Услугата в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП.

3. Когато Потребител упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 49, ал. 9 ЗЗП (т.е. предоставянето на някоя от Услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказа от договора от разстояние) той заплаща на Доставчика пропорционалната сума на това (определена в разумни граници), което действително му е било предоставено до момента, в който Потребителят е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ.

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:

• С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.
• По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока – Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Поръчката. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото доставяне на поръчаната Стока в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.
• С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.
• Чрез системата за електронни плащания Epay – Потребителя следва да изпрати копие от платежния документ на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; номер на платежния документ; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Поръчката. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото доставяне на поръчаната Стока в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.
• С Ваучер за подарък ИКЕА - пълни условия за използване на ваучера може да намерите на https://www.ikea.bg/customer-support/ikea-gift-card/. Ваучерът може да бъде използван самостоятелно или комбиниран с някой от другите методи за плащане, с изключение на изплащане чрез потребителски кредит.
• На изплащане чрез потребителски кредит, съгласно условията по Раздел VIб от Общите условия.

2. При избрана доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България, възможните начина за плащане са единствено дебитна/кредитна карта, по банков път, с Ваучер за подарък ИКЕА или на изплащане чрез потребителски кредит, съобразно условията в т. 1 от настоящия Раздел VI.

3. Потребителят е наясно с обстоятелството, че при извършване на плащания по банков път, с дебитна/кредитна карта и чрез системата за електронни плащания Epay, Потребителят използва системи/софтуер на трети лица (банка, платежна институция и т.н.), върху които Доставчикът няма контрол. Също така, Доставчикът няма достъп до информация, свързана с така направени от Потребителя плащания и няма как да провери вместо/от името на Потребителя дали такива плащанията са направени коректно, дали е имало комуникационен проблем между системата на третите лица и тази на Доставчика, друг технически проблем и т.н. – Доставчикът може единствено да провери дали плащането е получено при него. Потребителят е изцяло и единствено отговорен за комуникация и извършване на проверка при съответната банка, платежна институция и т.н. във връзка с проблеми с наредени плащания.

VIа. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома се заплаща предварително с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал – при подаването на Заявка за Услуга. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro. Във всички случаи плащането трябва да бъде извършено преди посещението за взимане на размери на помещенията на Потребителя.

Допълнителните плащания във връзка с Услуга Съвети за обзавеждане на дома (ако и когато има такива) се извършват по начина, посочен в Общите условия.

2. Цената на Услугата Монтаж може да бъде заплатена по един от следните начини:

• С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоките (когато заедно с поръчаните Стоки е заявена Услуга Монтаж), когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Услугата Монтаж се дава на куриера/превозвача.
• С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал – при подаването на Заявка за Услуга. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.
• По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка – в срок до 2 (два) от подаването на Заявката за Услуга. Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail cs.ecommerce@ikea.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото предоставяне на Услуга Монтаж в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.
• Чрез системата за електронни плащания Epay – Потребителя следва да изпрати копие от платежния документ на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; номер на платежния документ; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Поръчката. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото доставяне на поръчаната Стока в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.

Допълнителните плащания във връзка с Услуга Монтаж (ако и когато има такива) се извършват по начина, посочен в Общите условия.

3. Потребителят е наясно с обстоятелството, че при извършване на плащания по банков път, с дебитна/кредитна карта и чрез системата за електронни плащания Epay, Потребителят използва системи/софтуер на трети лица (банка, платежна институция и т.н.), върху които Доставчикът няма контрол. Също така, Доставчикът няма достъп до информация, свързана с така направени от Потребителя плащания и няма как да провери вместо/от името на Потребителя дали такива плащанията са направени коректно, дали е имало комуникационен проблем между системата на третите лица и тази на Доставчика, друг технически проблем и т.н. – Доставчикът може единствено да провери дали плащането е получено при него. Потребителят е изцяло и единствено отговорен за комуникация и извършване на проверка при съответната банка, платежна институция и т.н. във връзка с проблеми с наредени плащания.

VIб. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

1. В допълнение към изброените по Раздел VI, т. 1 от Общите условия възможни начини за плащане, при съблюдаване на ограниченията по т. 2 от същия този раздел, Потребителите – физически лица, могат да закупуват Стоки на изплащане, чрез потребителски кредит от Финансираща Институция. Тази възможност не се прилага при заявяване на Услуги и спрямо тяхното заплащане. Потребителите могат да използват само такива Финансиращи Институции, които Доставчикът е одобрил – информация за възможните такива ще бъде предоставяна в процеса на извършване на Поръчката. Информация за Финансиращите институции е налична на https://www.ikea.bg/customer-support/siteservices/payment-methods/.

2. Потребител може да кандидатства за закупуване на Стоки на изплащане чрез потребителски кредит, само когато общата цена на Стоките в дадена Поръчката е минимум 100 (сто) лева. Потребителите не могат да избират плащане чрез потребителски кредит само за част от Стоките в дадена Поръчка – ако бъде избрана тази опция за плащане, тя винаги се прилага за всички Стоки от дадената Поръчка. Ако Потребител да желае да закупи дадени Стоки без потребителски кредит, то следва да направи отделна Поръчка за тях. Цената на Доставката винаги се включва в сумата, за която Потребителят кандидатства за отпускане на потребителски кредит от съответната Финансираща Институция, т.е. кредитът покрива изцяло Цената на Поръчката.

3. Условията за предоставяне на потребителски кредит (условия за кандидатстване, размер на кредита, размер на лихви и такси, условия по изпълнение и връщане на кредита, и др.) се определят единствено и само от съответната Финансираща Институция. Доставчикът не е част от процеса по отпускане на потребителски кредити, не осъществява дейност по посредничество при отпускане на потребителски кредити, не е представител на Финансиращи Институции, както и не е страна в отношенията между Потребителя и съответната Финансираща Институция.

4. Ако Потребител не бъде одобрен за отпускане на потребителски кредит от съответната Финансираща Институция, последната уведомява Потребителя за това. Доставчикът не е длъжен да уведомява Потребителя относно обстоятелството дали последният е одобрен или не от съответната Финансираща Институция за отпускане на потребителски кредит. Ако Потребител не бъде одобрен за потребителски кредит, направената Поръчка ще се счита за автоматично отменена и Доставчикът няма задължения по нейното изпълнение. Ако Потребителят бъде одобрен за потребителски кредит, Доставчикът ще изпълни задълженията си във връзка с поръчаните Стоки, съгласно настоящите Общи условия и разпоредбите на закона.

5. Във всички случаи на прекратяване или разваляне на договор за продажба от разстояние, Стоките по който са закупени с потребителки кредит от Финансираща Институция, с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие и нарежда на Доставчика да преведе Цената на Поръчката директно на съответната Финансираща Институция, вместо да я връща на Потребителя. Преводът се извършва след връщане на закупените Стоките. Потребителят декларира, че с превеждането на сумите към съответната Финансираща Институция няма да има никакви претенции към Доставчика, относно Цената на Поръчката и нейното връщане. Разпоредбите на настоящата точка се прилагат и в случаите на връщане на Стоки съгласно Раздел VII от Общите условия по-долу, в хипотезата по изречение второ от посоченият раздел – връщане на Стоки с оригинални запазени опаковки.

6. При избор на опцията за закупуване на Стоки чрез потребителски кредит, Потребителят следва да има предвид, че при последване на линка, водещ към интернет страницата на съответната Финансираща Институция, Потребителят ще предостави свои лични данни директно на съответната Финансираща Институция (включително ще се активират и съответните бисквитки). Съответната Финансираща Институция ще обработва личните данни на Потребителя в качеството си на администратор на лични данни, съгласно своето уведомление за поверителност и Доставчикът препоръчва Потребителят внимателно да се запознаете с него. Доставчикът не носи отговорност относно обработването на личните данни на Потребителя от съответната Финансираща Институция. Информацията, която Доставчикът ще предостави на съответната Финансираща Институция ще бъде относно направената Поръчка, като: нейн номер, цени, наш код на избраните Стоки, брой на избраните разсрочени вноски през Сайта, изчислен ориентировъчен размер на вноските, случайно генериран уникален код на Поръчката и други технически детайли (без имена, контактни данни и други такива на Потребителя), необходими за последващото верифициране и извършване на плащане към Доставчика от страна на съответната Финансираща Институция.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Доставчикът предоставя допълнителен 26-дневен срок, след изтичане на законовия 14-дневен, през който Потребителят има право да върне или замени закупени и неизползвани Стоки (с изключение на електроуреди, електрически крушки, батерии, саксийни растения, отрязани платове, специални поръчки (като разкроени плотове), сглобени/сглобявани и монтирани артикули и артикули с изменен външен вид, мостри, ваучери за подарък, продукти за домашни любимци, разопакован текстил за спалня (спално бельо, завивки, възглавници, протектори за матраци) и разопаковани топ матраци, детски матраци от отдел „ИКЕА за деца“ и матраци SABOVIK и JOMNA) от Електронния магазин, при условията на настоящата точка. В случай че върнатите Стоки са с оригинални запазени опаковки, Доставчикът възстановява на Потребителя реално заплатената за Стоките сума от страна на Потребителя (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка) по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка, освен когато е използван потребителки кредит, в които случаи съответната сума (в т.ч. Цената на Доставката) се превежда от Доставчика директно на Финансиращата Институция. Ако целостта на опаковката е нарушена, Доставчикът предоставя ваучер за покупки в магазин ИКЕА (България) на стойност, равна на реално заплатената за Стоките сума от страна на Потребителя (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка), който ваучер е валиден 40 дни от датата на издаването му, и който ваучер не важи за ИКЕА ресторант, ИКЕА магазин за шведска храна и Електронния магазин. Потребители, закупили Стоки на изплащане чрез потребителски кредит не могат да ги връщат при условията на предходното изречение – т.е. с нарушена цялост на опаковката срещу получаване на ваучер за покупки, а могат да връщат само Стоки с оригинални запазени опаковки. В случай че Потребител желае да се възползва от правото да върне или замени Стоки в допълнителния 26-дневен срок, той следва да уведоми предварително Доставчика на e-mail: cs.ecommerce@ikea.bg. В този случай, ако Потребителят иска да му бъде върната заплатена от него сума, в уведомлението по предходното изречение той следва да посочи и банкова сметка за евентуалното й връщане, освен когато е използван потребителки кредит, в които случаи съответната сума (в т.ч. Цената на Доставката) се превежда от Доставчика директно на Финансиращата Институция. Потребителят няма право да връща Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България, включително дори когато доставката е била извършена съгласно Раздел IV, т. 1.2 от Общите условия. Тези търговски обекти не са на Доставчика и връщане на Стоки в тях няма да бъде приемано, съответно Стоките няма да се считат за върнати на Доставчика (тези обекти и лицата работещи в тях не са упълномощени от Доставчика за подобни действия). Доставчикът не дължи никакво обезщетените или възстановяване на направени от Потребителя разходи в случай на опит за връщане/рекламация на Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България и повторно връщане/рекламация на Стоките на Доставчика. Доколкото е възможно участниците в програмата за лоялност на Доставчика IKEA Family, постоянно или в определени времеви интервали, да имат определени привилегии във връзка с връщането на Стоки по настоящия Раздел VII, включително удължен срок за връщане, то ограниченията, свързани с използването на потребителски кредит се прилагат и за такива удължени периоди.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

4. Доставчикът работи по уникална система за търговия на дребно с мебели, обзавеждане и съпътстващи продукти за вътрешно обзавеждане с дизайна и качеството на ИКЕА, Швеция. Поради тази причина процесите на производство и доставка на Стоките до самия Доставчик са изключително регламентирани и извън контрола на Доставчика от гледна точка на избор на производители, дистрибутори и доставчици, определяне на срокове за изпълнение и т.н. Независимо че Стоките по принцип биха могли да бъдат счетени за родово определени по силата на закона, Доставчикът не може да осигури същите Стоки от производители, дистрибутори и доставчици, различни от тези, с които Доставчикът обичайно работи във връзка с прилаганата уникална система за продажба с дизайна и качеството на ИКЕА, Швеция, включително поради това, че всички Стоки са по дизайн на ИКЕА, Швеция и това ги прави уникални (индивидуално определени). С оглед на всичко изложено в по-горе в настоящата точка, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия (в т.ч. за забавени или неизпълнени доставки на Стоки и/или Услуги) при настъпване на непреодолима сила и/или случайно събитие, както и при настъпване на други обстоятелства извън контролна на Доставчика, като, но не само: прекъсване и/или преструктуриране на веригата на доставки и на самите доставки; забавяне на доставки от страна на производители, дистрибутори и доставчици; липса на складови наличности; намаляване на производството; затваряне на заводи, складове или други подобни обекти; производствени или транспортни аварии; ограничения или затруднения при превоза на стоки.

5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Съгласно чл. 123 и чл. 126 от ЗЗП Потребителят (когато има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите) може да предяви рекламация за Услугите в срок до четиринадесет дни от откриване на несъответствието на Услугите с договореното.

9. Стоките, за които Доставчикът предоставя търговски гаранции и условията по тях, са посочени ТУК. Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.

10. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

Търговско наименование (фирма): ”Хаус Маркет България” ЕАД;
Единен идентификационен код: 200204065;
Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216 (Магазин ИКЕА);
ДДС №: BG200204065;
Телефон за контакти: 0800 45 800;
Електронна поща: cs.ecommerce@ikea.bg;
Уебсайт: https://www.ikea.bg.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 20.00 часа, от понеделник до неделя.

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

Общите условия са последно актуализирани на 15.03.2023 г.