Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

Уведомление относно обработване на лични данни на кандидати за работа

В това Уведомление ние, “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 200204065, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Околовръстен път” № 216, Ви обясняваме как събираме и използваме Вашите лични данни, когато кандидатствате за работа при нас.

Моля, прочетете внимателно следните условия за кандидатстване за работа при нас и ако сте съгласни с тях, изпратете Вашата автобиография. Вие кандидатстване на работа при нас напълно доброволно.

 1. ОСНОВНИ УСЛОВИЯ
 1. Кандидатите носят отговорност за изготвянето и изпращането на своите автобиографии, като информацията, съдържаща се в тях, трябва да е вярна и точна.
 2. С факта на изпращането на своята автобиография всеки кандидат предоставя своето информирано съгласие на “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и на компаниите от Групата на последното, а именно компаниите от група FOURLIS (FOURLIS Holdings SA), по тяхно усмотрение да обработват неговите, лични данни  съдържащи се в автобиографията, както и на всяка друга лична информация, изпратена от кандидата за целта на неговото кандидатстване за работа. Това се отнася и до   информацията, получена/създадена по време на провеждани интервюта, тестове и друго взаимодействие. 
 3. Изпращаните лични данни се събират със съгласието на кандидатите и включват: Име, фамилия, имейл, телефон, дата на раждане/възраст, държава и град на раждане, данни за контакт, образование, професионална кариера и личните интереси на участниците, които те сами изберат да посочат.
 4. Въз основа на Вашето съгласие, в качеството Ви на кандидат, “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и компаниите от Групата обработват личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и всяка друга приложима разпоредба, за да може да бъдат преценени Вашите способности и опит като кандидат за заемане на открита позиция, за която сте изпратили своята автобиография или за друга позиция, за която по време на обработването на Вашата информация се прецени, че разполагате с необходимите качества.
 5. За целта на подбора за определена позиция “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще запази вашите данни за срок до 6 /шест/ месеца от приключване на подбора по позицията, за която кандидатствате.
 6. Ако сте изпратили Вашето CV за общ подбор (т.е. без да кандидатствате за определена позиция) ще запазим вашите лични данни за тази цел за срок до 6 месеца от получаване на Вашата кандидатура.
 7. В някои случаи може допълнително да дадете вашето съгласие за съхранение на Вашите лични данни за по-дълъг срок – с цел да Ви предлагаме други отворени при нас позиции, за които не сте кандидатствали. В случай че се съгласите, ще се прилага срокът по такова съгласие.
 8. Моля имайте предвид, че когато кандидатствате на работа при нас може да запазим някои ваши данни във вътрешните ни документи за по-дълъг срок от описания по-горе с цел евентуална защита във връзка със законодателството за защита от дискриминация или други нормативни актове – наш легитимен интерес, както и с оглед на наши вътрешни процеси по проверка на процедурите по подбор – наш легитимни интерес или във връзка с изпълнение на наши законови задължения.
 9. Няма да Ви информираме предварително, когато решим да изтрием Вашите лични данни.
 10. Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с трети лица: доставчици на услуги по подбор, доставчици на IT услуги, доставчици на пощенски услуги (с оглед връзка с Вас), както и с адвокати, съдебни и други органи – ако е приложимо.
 11. За Вас е важно да знаете, че във всеки един момент може да оттеглите дадено от Вас съгласие. Това няма да има негативен ефект върху Вас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите данни преди оттеглянето му.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА
 1. При определени обстоятелства, по закон, имате право да:
  1.1. поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано "заявление за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната Ви информация, която обработваме, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.
  1.2. поискате коригиране на личната Ви информация, която обработваме. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация за Вас, която е обработвана от нас.
  1.3. поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).
  1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация.
  1.5. поискате ограничаване на обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването (с изключение на определени действия по обработване, предвидени в приложимото законодателство) на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността на информацията за Вас или основанието за нейното обработване.
  1.6. поискате да получите Вашата лична информация или да я прехвърлим на друга страна /право на преносимост/.
  1.7. оттеглите съгласието си - в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Ние ще осигурим упражняването на Вашите права и по отношение на лицата, с които данните Ви са били споделени от нас.

 1. Упражняване на правата Ви.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него,  Вие можете винаги да се свържете с нас на dpo@ikea.bg или на адрес: гр. София, ул. “Околовръстен път” № 216.

 1. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни. Данните за контакт с нея са следните:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-555. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

 1. Кандидатите признават и приемат, че предаването и изпращането на информация през интернет е свързано с риск. “ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД полага всички усилия за техническа защита на данните, но не може да гарантира сигурността на данните, които ще бъдат изпратени през фирмения уебсайт или през свързани сайтове или приложения.